Waldorflärarhögskolan satsar framåt!

Av Göran Sjölin, Ordförande i Waldorflärarhögskolan

Efter förra årets turbulenta situation för WLH har läget klarnat och nu är det möjligt att presentera planerna för den fortsatta verksamheten. Regeringen har beviljat våra studenter rätten att söka studielån, studiebidrag och merkostnadslån via CSN och det öppnar för oss att fortsätta verksamheten och täcka kostnaderna med avgifter som den enskilde studenten betalar.

WLH kommer från höstterminen 2013 att ta in nya grupper i alla deltidsutbildningar. Vi erbjuder också något nytt: en heltidsutbildning till klasslärare! Den ska bli treårig och ge behörighet som klasslärare i waldorfskola klass 1-8.

WLH har lång erfarenhet på området och har drivit klasslärarutbildningar sedan 1979. Den senaste heltidsgruppen togs in 2007 och gick ut 2011 och sedan dess har vi sökt möjligheter att åter ta upp den utbildningen. Nu är det alltså dags och vi gläder oss att göra en nystart med en grupp förväntansfulla waldorflärarkandidater.

Vilka är det som vet att de vill bli waldorflärare, som kan tänka sig att göra en heltidsutbildning i Bromma och är villiga att ta lån för att betala avgiften? Jag tror att det finns två huvudgrupper. Först och främst är det tidigare waldorfelever. Av alla som går ut waldorfskolorna borde det finnas några som skulle tycka att det vore spännande att bli lärare och som vill vara verksamma i waldorfskolor. Sen finns det en annan grupp som åtminstone tidigare har varit en viktig rekryteringsbas och det är föräldrar som har sina barn i kö till en waldorfskola; människor som genom sitt föräldraskap har börjat intressera sig för pedagogik och som har upptäckt waldorf i samband med det.

Nu är det ju så att det finns alternativa vägar genom deltidsutbildningar för dem som vill bli waldorflärare. En person med en statlig lärarexamen som upptäcker att det är waldorflärare hen vill bli märker genast att den statliga utbildningen inte ger behörighet eller kompetens som waldorflärare. För den gruppen finns det på WLH en treårig deltidsutbildning som går att kombinera med arbete som lärare. Det finns också en femårig deltidsvariant för outbildade lärare som ges både av WLH i Bromma och Waldorfseminariet i Göteborg. De som går den är oftast redan anställda som lärare och kombinerar arbetet med studierna.

Waldorflärarutbildningarna behövs. Även Regeringen anser det och har därför skrivit in en passus i skollagen som gör att waldorfskolor undantas från kravet att nyanställda lärare ska ha statlig lärarlegitimation. Det är ett viktigt erkännande och det ger en unik möjlighet att bedriva våra verksamheter med de särskilda kvaliteter som vi menar skiljer oss från andra skolor. Men det förutsätter att vi har egna utbildningar och att de är bra. Vi ska inte nöja oss med att utbilda lärare bara därför att vi får, utan vi måste sikta på att göra dem bättre än vad universiteten gör med sina lärarutbildningsprogram. Waldorfpedagogiken får inte stagnera; den ska utvecklas! Vi har erfarenheter som ger oss förutsättningar att klara det och nu fortsätter vi arbetet med att också höja nivån i termer av formella examina. Så småningom kommer våra utbildningar att vara akademiska och det är ett oavvisligt krav från samhället, inte bara i Sverige utan även internationellt.

Heltidsutbildningen till klasslärare är inte den enda nyheten i WLH:s höstutbud. Samtidigt med den kommer vi att lansera en eurytmiutbildning på heltid, också den med start i höst. Det kommer senare en mer utförlig rapport om enskildheter i det projektet. Vi har även planer på att komma igång med en heltidsutbildning till förskollärare. Deltidsutbildning finns redan men vi tror att det ökade behovet av förskollärare inte kan tillgodoses enbart med det. Start för en heltidsvariant kan bli av tidigast hösten 2014.

Det är nu viktigt att marknadsföra heltidsutbildningarna. Hur når vi dem som kan vara intresserade? Vi kommer förstås att annonsera på lämpliga platser men det räcker inte. Det är viktigt att sprida informationen via skolorna. Där finns många värdefulla kontakter med gamla elever, föräldrar och andra intresserade. WLH kommer att arbeta aktivt för att nå ut med budskapet att det åter finns möjlighet att bli waldorflärare genom heltidsstudier.

Information om de olika utbildningarna kommer efterhand att finnas på WLH:s hemsida

2 tankar kring ”Waldorflärarhögskolan satsar framåt!

 1. Christine Liebendörfer

  Det behövs waldorflärarutbildning i hela Sverige!

  Att WLH driver vidare sina deltidsutbildningar och startar nya heltidsutbildningar är glädjande och inspirerande!
  Waldorfskolorna behöver lärare med kunskap i waldorfpedagogik. För de som bor så till att de enkelt kan ta sig till Bromma är det verkligen bra att möjligheten finns kvar respektive återuppstår.
  Det finns dock skäl att fundera lite på det geografiska perspektivet, här en liten blick från sydligare breddgrader:

  Vilka kommer troligen inte gå någon av de utbildningar WLH nu erbjuder? Här är några exempel:
  Lennart, 45-årig ämneslärare med småbarn, boende i Skåne – undervisar sedan ett par år vid en waldorfskola och har ingen waldorfutbildning men är behörig lärare med lärarlegitimation.
  Vera, 60-årig klasslärare, bor i Småland och varken kan eller orkar resa regelbundet – arbetar som klasslärare på en waldorfskola, men har ingen som helst waldorfutbildning.
  Anna, 30-årig klasslärare med småbarn, har statlig lärarexamen och arbetar på waldorfskola i Östersund men har ingen waldorfutbildning förutom några mindre kurser och viss internutbildning och handledning på skolan.

  Varför är det intressant att veta vilka som inte kommer åka till WLH i Bromma?
  Jo, det är en realitet att waldorfskolor på orter som ligger utanför Stockholmsregionen har många lärare som saknar waldorfpedagogisk utbildning.
  Om detta fortsätter uppstår snart frågan: Hur många waldorfutbildade lärare krävs det för att en skola verkligen ska få kalla sig waldorfskola? Var går gränsen? Minst 60 %? 50 %, 40 %?
  Om WLH vill vara en utbildningsplats för hela Sverige, behöver filialer startas på flera orter. Under WLH:s övergripande ansvar kunde då en lokal skara redan utbildade waldorfpedagoger med lång erfarenhet hålla i merparten av föreläsningarna och då och då få hjälp av WLH för att ta del av deras kompetensområden. WLH skulle också kunna ansvara för examination och kursupplägg.

  I en tid där vi alltmer måste fokusera på ett hållbart och resurssnålt samhälle är det viktigt att även att kunna utbilda och fortbilda sig nära sin hemort. Kostnader för resor och logi kan sparas in, lärare kan arbeta under utbildningstiden och behöver inte ta studielån och familjelivet utsätts för mindre stress.
  Tänk så bra om Lennart, Vera och Anna kan genomföra en waldorfutbildning och bidra till att också skolor utanför Stockholmsregionen med gott samvete kan kalla sig för waldorfskolor. Och tänk så bra att Adam, Beatrice och Carl kan gå sin waldorflärarutbildning på WLH i Bromma.
  I möjligaste mån måste vi ge de blivande waldorflärarna en möjlighet att välja sina studieorter – precis som föräldrarna kan välja skola!

  Svara
 2. Ylva Kallin

  WLH:s framtidsplaner låter mycket bra! Skulle dock vilja ha lite mer info kring waldorfförskollärarutbildningen, 4 rader är inte mycket och jag undrar varför det ännu inte kommit upp på WLH:s hemsida om kursavgiften för deltidsutbildningen?
  En ny heltidsutbildning låter bra och när det gäller kursplanen för både heltids- och deltidsutbildningen hoppas jag på en kursplan som både är förankrad i den antroposofiska människosynen och barnens uppväxtvillkor idag, relaterad både till En väg till frihet och rev Lpfö98 och till kvalitetsarbete och forskning.
  Förskolechefsutbildningen behövs men mer fokuserad på juridik, kvalitetsarbete och samarbetsfrågor än WLH:s första utbildning var.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *