Välkommen till Waldorf Agora – en ny nätbaserad tidning med fokus på waldorfpedagogisk utveckling och forskning

Waldorfpedagogiken står inför stora utmaningar. I en värld av omtumlande samhällsförändring som inte minst berör utformningen av skola och förskola finns det många skäl att lyfta fram waldorfpedagogikens egna utvecklingsfrågor och aktuell forskning samt skapa ett forum för kvalificerad dialog och samtal.

Waldorfpedagogikens kursplan, metodik och människosyn är en fantastisk bas att utgå från och utgår en språngbräda för en utvecklingsprocess som redan har tagit sin början.
Det handlar dock inte bara om en inre, intern process. Vi är övertygade om att det som sker inom verksamheter med waldorfpedagogisk inriktning har stor betydelse för utvecklingen i utbildningsvärlden i stort, det har historien visat och så kommer det även att vara i framtiden. Det finns även många impulser och erfarenheter i skolvärlden som helhet som kan inspirera och utmana det egna waldorforienterade tänkandet, som kan leda till reformer, progressiva förändringar och debatt. Vi har för avsikt att ge plats även för den typen av inlägg.

Agora är benämningen på ett torg i antikens Grekland. Här träffades man för handel men även för att mötas, samtala och lösa konflikter. Vi hoppas att vårt Agora kan bidra till och återspegla den utveckling som redan pågår eller är i sin linda. Ditt bidrag är viktigt, som skribent eller genom att kommentera det som skrivits av andra i en konstruktiv anda. Vi är också tacksamma om du hjälper till att sprida kännedomen om detta forum genom att vidarebefordra webbplatsens adress till dina vänner.

Vill du skriva en artikel till Waldorf Agora?

Vi välkomnar genomtänkta artiklar från läsekretsen, men kommer även att tillfråga olika skribenter om bidrag. Vi förbehåller oss dock rätten att inte publicera inskickade bidrag. Den rekommenderade längden är 3000 – 6000 nedslag. Vi välkomnar bidrag på svenska, norska, danska och engelska. Det utgår inget arvode för publicerade artiklar.

Skicka ditt bidrag eller även din idé i ett tidigt stadium till redaktören (Klicka här)

Till en början med välkomnar vi artiklar under huvudrubrikerna utvecklingsarbete, forskning och lärarutbildning. Det kan dock bli aktuellt att öppna ytterligare kategorier efter hand, vi är tacksamma för alla goda idéer!

Regler för kommentarsfältet

Vi ber alla att respektera att detta är en ett seriöst diskussionsforum. Alla konstruktiva, välmenande kommentarer som bidrar till ett fortsatt samtal är välkomna! Det är dock obligatoriskt att lämna namn (som kommer att publiceras) och e-postadress (som inte publiceras). Vi välkomnar också att du kort berättar vem du är (t.ex förälder i skola X).

Bidrag som endast syftar till att sprida negativa uppfattningar av waldorfpedagogiken kommer inte att publiceras, inte heller angrepp på olika personer eller frågor av personlig natur.

Bidra gärna redan idag med dina idéer och synpunkter hur vi kan utveckla Waldorf Agora på bästa sätt, använd kommenratsfältet nedan eller mejla redaktören!

Caroline Bratt
Rektor Waldorflärarhögskolan

Örjan Liebendörfer
Redaktör

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *