Skolkommission tillsatt

Idag meddelades att den av regeringen utlovade skolkommissionen tillsatts. Ordförande blir Skolverkets generaldirektör Anna Ekström, en delrapport presenteras 11 januari 2016 och slutpresentationen skall ske 13 januari 2017. Kommissionens uppdrag är omfattande: ta fram nationella målsättningar för att vända de fallande kunskapsresultaten, samt ge förslag på hur målsättningarna skall nås.

I direktivet är det värt att lyfta fram följande: man poängterar att uppdraget gäller ett sammanhållet skolsystem, dvs årskurs F-12. Detta är förmodligen positivt. Man har också getts mandat att föreslå författningsändringar, vilket återstår att se vad det innebär. I direktivet understryks att kommissionen skall ta fasta på OECD:s rekommendationer som kommer i slutet av april. Dessa kommer således förmodligen att väga tungt i kommissionens förslag. Av extra intresse för waldorfskolorna är förstås frågan om alternativa skolors villkor och förutsättningar att bedriva sin pedagogik. Bland kommittéledamöterna finns direktören för Stockholms Stadsmission, Marika Markovits, med. Stadsmissionen driver flera skolor utan vinstsyfte och är dessutom med i idéburna skolors riksförbund, liksom flera waldorfskolor och waldorfskolefederationen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *