OECD:s skolgranskning

Den före detta waldorfeleven och ”mr Pisa” Andreas Schleicher presenterade idag en rapport som skall ligga till grund för Skolkommissionens arbete och som säkerligen kommer att debatteras en hel del framöver. Bland de saker han lyfte fram märktes bland annat rekommendationen att skapa ett nationellt institut för att stärka och göra lärarutbildningarna mer enhetliga. Återstår att se hur detta rimmar med den pedagogiska mångfald som de flesta politiker fortfarande säger sig vilja värna. Enligt OECD har de svenska lärarna internationellt sett en hög grad av autonomi, på bekostnad av deras ”accountability” som behöver stärkas. Skolkommissionens ordförande Anna Ekström var inte sen att påpeka sambandet med administrativa pålagor, och att det också var nödvändigt att begränsa dessa. Schleicher menade även att svenska elever tenderar att skjuta ifrån sig ansvaret för sina studier och att se sig själva som konsumenter. Det är därför nödvändigt att eleverna möter höga förväntningar. Utvecklande för lärarna är bl a auskultationer och kollegial feedback, enligt OECD ”billiga” förslag eftersom de bara kräver planering. Möjligen kräver de även ekonomiska resurser, eftersom det inte alltid är klart varifrån tiden skall tas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *