Så hanterar skolor lärarlegitimationen

I en ny rapport från IFAU har man undersökt vilka organisatoriska förändringar skolledare och huvudmän genomför som en konsekvens av lärarlegitimationen. Sju av tio gymnasieskolor planerar fortbildningar för att skaffa ämnesbehörighet, fyra av tio fortbildningar för pedagogisk behörighet. Vidare uppger hälften att de kommer att ha en situation där ej undervisande lärare sätter betyg eftersom undervisande är obehörig. En fjärdedel uppger att rektor kan komma att sätta betyg då det saknas behöriga lärare över huvud taget.

Läs rapporten här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *