Förslag till statliga krav på fristående skolor

I förra veckan överlämnades den s k ägarprövningsutredningen till civilminister Ardalan Shekarabi. Den tillsattes av Alliansregeringen år 2012 med uppdraget att se över vilka krav som skall ställas på privata aktörer inom välfärdssektorn. Under hösten lyfte den nya regeringen ut frågan om vinstbegränsning ur direktiven till utredningen med hänvisning till överenskommelsen man gjort med Vänsterpartiet.

Vid tillståndsprövning föreslår utredningen bl a att krav skall ställas på ekonomiska förutsättningar att driva skola i 5 år och att huvudmannen skall ha insikt i, och erfarenhet av skola. Dessutom föreslås att Skolinspektionen skall bedriva tillsyn även för förskolor i framtiden.

Kravet på ekonomiska förutsättningar gör, om det blir verklighet, det tufft för den som vill starta en ny waldorfskola. Huvudmannens förankring i skolan torde däremot vara ett mindre problem, lättast löst så länge principen om lärarrepresentation i styrelsen tillämpas. Skulle det innebära någon skillnad för förskolorna om tillsynen bedrevs av Skolinspektionen?

1 tanke kring ”Förslag till statliga krav på fristående skolor

  1. Ylva Kallin

    Jag tror det skulle vara mer likvärdigt tillsyn om Skolinspektionen gjorde tillsyn på fristående förskolor, idag är det väldigt olika hur kommunerna sköter tillsynen. Jag tror också att då skulle waldorfförskolerörelsen kunna gemensamt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och dokumentationen på sina egna villkor och inte anpassa sig till kommunens modell. Dessutom sköts tillsynen av waldorfskolor och waldorfförskolor då av samma myndighet utifrån de undantag waldorfverksamheterna har. För de huvudmän som driver både förskola och skola skulle det väl också underlätta med gemensam tillsyn?

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *