10- årig grundskola, ordningsomdömen!

Igår fattade Riksdagen två beslut av intresse för landets skolor.

Det ena gäller ett tillkännagivande om att göra grundskolan 10- årig, dvs att i praktiken omvandla förskoleklassen till årskurs 1. Detta är än så länge mest en markering från Allianspartierna (med hjälp av sd) mot minoritetsregeringen, men det gör det nödvändigt att waldorfrörelsen kan visa på riskerna med för tidig skolstart. Waldorfagora publicerar gärna på detta tema.

Det andra säger att det skall bli möjligt för de skolor och gymnasier som vill att utfärda ordningsomdömen. Saken måste förstås beredas innan den blir verklighet, t ex har Skolverket framför sig att ta fram kriterier, kommentarsmaterial osv. Vilket kan bli svårt. En intressantare fråga är dock hur ordningsomdömen kommer att landa hos lärarkåren – tankar kring detta?

2 tankar kring ”10- årig grundskola, ordningsomdömen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *