Ny rapport om samband mellan datoranvändande och skolresultat

Idag har Skolverket presenterat en ny studie kring datoranvändande och resultat i PISA. Svenska barns datoranvändande ligger högt i förhållande till andra OECD- länder, och studien finner också att de elever som har högst datoranvändning i och utanför skolan är de som presterar sämst på PISA- provet. Många lärare efterlyser mer kunskap om hur datorer och IT kan användas i undervisningen.

Läs mer här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *