Forskning på klasstorlek

I en ny rapport från IFAU (LÄNK) visas att klasstorleken påverkar föräldrarnas beteenden. Större klasser leder till fler skolbyten och mer läxhjälp för barn till höginkomsttagare. I genomsnitt faller resultaten för barn till låginkomsttagare tre gånger så mycket som för barn till föräldrar med högre inkomst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *