1 tanke kring ”Kontakt

 1. Ylva Kallin

  Reflektioner efter Waldorf2.0
  Jag var tveksam tidigare om syftet med Waldorf2.0 men är glad att jag deltog! Föräldrar har ofta barn i både förskola och skola, eller har haft, medan jag som förskollärare ofta upplevt en mur emellan de olika verksamheterna. Vi möts inte och vet inte heller så mycket om varandras arbetssätt. Nu var vi på samma plan och samtalade kring gemensamma frågor! Är det inte dags för mer samarbete och kanske till och med en gemensam organisation? Vi har ju en gemensam läroplan.
  När jag fördjupat mig i hur barnen lär sig skriva, läsa och räkna i waldorfskolan för att se vad som i förskolan ligger till grund för det, har det varit mycket spännande och fördjupat mina kunskaper inom mitt eget arbetsfält.
  Jag tror att det var Rembert Biemond som på fredag kväll bl a talade om att waldorfskolan inom vissa områden har blivit ”mainstream” och jag har under söndagen tänkt på waldorfförskolans utveckling. Från att ha varit en lekskola för barn 4-7 år, 25 timmar per vecka under läsåret, har det blivit mer ”mainstream” med allt längre öppethållande och även småbarn. Det som förr var 25 timmar per vecka lekskola för barnen är idag15 timmar per vecka om föräldrarna inte har barnomsorgsbehov, i regel är även 6-åringarna 3 dagar per vecka och 5 timmar per dag. En minskning av lektiden mot hur det var förr.
  Nu vill politikerna sänka skolplikten till 6 år vilket har varit väntat länge och det innebär tror jag att tiden förlängs, allmän förskola är 15 timmar per vecka och klass 1 25 timmar(?) så kanske det blir 20 timmar för 6-åringarna. Har samhället anammat det waldorfförskolan hade tidigare och vi tappat den primära uppgiften som lekskola för barnen? Därmed inte sagt att det idag också finns ett barnomsorgsbehov som behöver tillgodoses.
  Faran när det gäller sänkt skolplikt ligger i om det blir stillasittande i bänkar och ämnesindelning av undervisningen liksom att medvetandegöra barnen om deras kunskapande. Förskolan har idag ett större krav på ”undervisning” i Lpfö98 medan förskoleklassen inte har några sådana detaljerade krav i Lgr11.
  Hoppas på fler gemensamma möten och samtal där vi står upp för waldorfpedagogiken!
  Ylva Kallin

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *