Arkiv

Örjan Liebendörfer

23 nov 2012

Inom detta tema har vi för avsikt att publicera artiklar med fokus på lärarutbildning och annan vuxenutbildning som har relevans för waldorfpedagogiken.

Välkommen med ditt bidrag! Skriv till Klicka här

Örjan Liebendörfer

23 nov 2012

Inom detta tema har vi för avsikt att publicera artiklar med fokus på forskning som har relevans för waldorfpedagogiken i stort. Det kan röra sig om studier som direkt handlar om waldorfpedagogik i någon form men även artiklar som berör annan forskning som kan vara intressant att belysa i detta forum.

Välkommen med ditt bidrag! Skriv till Klicka här