Mastersuppsats om att arbeta som eurytmilärare

I en ny mastersuppsats från Plymouth University i England har Marianne Tvedt undersökt norska eurytmilärares arbetssituation. Uppsatsen bär titeln: Teaching eurythmy in the Norwegian Waldorf Steiner schools: Challenges and Opportunities.

Uppsatsen återfinns här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *