Ny studie om förhållandet mellan skolgången i waldorfskola och hälsa i vuxen ålder

I en ny studie har en forskargrupp runt universitetssjukhuset i Lausanne och sjukhuset Charité i Berlin visat på intressanta samband mellan barns skolgång i waldorfskola och deras hälsa i vuxen ålder. Hypotesen som forskarna utgick från var att skolgången i waldorfskola har en förbindelse med hälsostatusen i vuxen ålder. I en jämförande studie undersöktes tidigare elever från fyra olika waldorfskolor i Tyskland med slumpvis utvalda elever från andra skolor. Totalt ingick 1136 waldorfelever och 1746 personer i kontrollgruppen i studien. Förekomsten av 16 olika sjukdomar kartlades.

Efter att justeringar gjorts för olika parametrar i de olika grupperna (som i övrigt var jämförbara vad det gällde sociodemografiska faktorer, kön, ålder, region, livsstil etc) kunde man visa att förekomsten av de vanligaste och mer allvarliga sjukdomarna (t.ex cancer, diabetes, MS) inte skiljde sig signifikant mellan grupperna men för en del enklare åkommor fanns en signifikant skillnad. Det gällde atros, allergisk snuva, ryggsmärtor, insomningsproblem, ledsmärtor, balansproblem och magåkommor. Forskarna betonar dock att resultaten ska tolkas med försiktighet.

Här finns en länk till artikeln.

Här finns en film på tyska om studien

Örjan Liebendörfer
Redaktör

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *